Fork me on GitHub

UploadFrame Liste des membres

Liste complète des membres de UploadFrame, y compris les membres hérités :
abortProgressFrame [protected]
currentFileBytesTransferredProgressFrame [protected]
currentFileNameProgressFrame [protected]
currentFileSizeProgressFrame [protected]
filenameProgressFrame [protected]
globalProgressProgressFrame [protected]
initGUI()UploadFrame [protected]
jLabel2ProgressFrame [protected]
jLabel3ProgressFrame [protected]
jLabel5ProgressFrame [protected]
nbFilesProgressFrame [protected]
nbFilesTransferredProgressFrame [protected]
progressBarProgressFrame [protected]
ProgressFrame(JFrame owner)ProgressFrame
remainingProgressFrame [protected]
setCurrentBytesTransferred(long currentFileBytesTransferred)ProgressFrame
setCurrentFileName(String currentFileName)ProgressFrame
setCurrentFileSize(long currentFileSize)ProgressFrame
setTotalInfos(int nbFiles, long size)ProgressFrame
setTotalTransferred(int nbFilesDownloaded, long sizeDownloaded)UploadFrame
sizeProgressFrame [protected]
sizeTransferredProgressFrame [protected]
UNDEFINEDProgressFrame [static]
updateProgressBar()ProgressFrame [protected]
UploadFrame(JFrame owner)UploadFrame